Skip to main navigation Skip to main content

Zwanger en zorgverzekering kiezen?

15 December 2019

Voor het eind van het jaar heb je de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het krijgen van een kind is bij uitstek een goed moment om nog eens kritisch te kijken naar welke zorg jouw verzekeraar vergoedt. Ben je zwanger, dan is het goed om te weten welke zorgkosten je basisverzekering precies dekt. De zorg die je krijgt van de verloskundige zit in het basispakket evenals de zorg van de gynaecoloog mocht dat nodig zijn. Het is wel zo als je specialistische zorg nodig hebt dit van je eigen risico afgaat. In het basispakket zitten ook een aantal uren kraamzorg, voor de uren kraamzorg is wel een eigen bijdrage per uur.

Aanvullende verzekering wel of niet?
Zoals ik al eerder schreef wordt niet alle zorg rondom de bevalling vergoed vanuit de basisverzekering. Zo wordt bijvoorbeeld een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie niet vergoed.Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren.

Lees goed de verschillende aanvullende verzekeringen, daar zit nogal eens verschil in tussen verschillende aanbieders.
Wil je in het ziekenhuis bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is, dan krijg je in 2020 een vergoeding van €219 (€215 in 2019). De meerkosten betaal je zelf. Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan dus een verstandige keuze zijn. Let ook dan op de premie die je daarvoor moet betalen en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt.

Tips van de consumenten bond over een zorgverzekering kiezen tijdens zwangerschap:

  • Heb je geen aanvullende verzekering? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand houdt om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.
  • Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Staar je bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering niet blind op de hoge maximale dekkingen. Die zijn vaak veel hoger dan de daadwerkelijke kosten.
  • Ga er niet zomaar van uit dat zorg altijd volledig is gedekt.
  • Ga je naar een zorgverlener met wie je zorgverzekeraar geen zorgcontract heeft afgesloten, dan worden de zorgkosten misschien niet of deels vergoed.
  • Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar en selecteer op basis van je zwangerschap de beste zorgverzekering.

Ik wens jullie veel gezondheid en geluk in 2020 met goed verzekerde zorg!

Linda Rentes