Skip to main navigation Skip to main content

Wél of niet inenten tegen Covid in de zwangerschap

9 January 2021

Een werkgroep van experts in de gynaecologie, verloskunde en het RIVM hebben op 8 januari 2021 een advies gegeven over het wél of niet vaccineren van zwangere vrouwen. Het advies gaat alleen over de vaccins van Pfizer en Moderna.

Het advies is: niet te vaccineren als je geen onderliggende ziekten hebt. Zwangere vrouwen die hart- of longproblemen of een hoog BMI hebben wordt wél aangeraden het Covid vaccin te nemen. Ook als je veelvuldig in aanraking komt met anderen die mogelijk besmet zijn. Bijvoorbeeld als je in de zorg werkt en zwanger bent.
Verloskundigen, gynaecologen en huisartsen hopen met deze richtlijn de vragen die er zijn over wel of niet vaccineren in de zwangerschap beter te kunnen beantwoorden.

Zoals bij elke richtlijn zijn er grijze gebieden die nader overleg en gezond verstand vragen. Ik kan er zo al één verzinnen. Wat nu als ik matig overgewicht heb en in het onderwijs werk? Of ik heb diabetes gravidarum en met een dieet heb ik normale bloedsuikers, moet ik nu wel of niet een prik gaan halen? En zo zijn er vast nog veel meer grijze gebieden. Mijn advies zou zijn ga vooral in gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog en stel de 3 goede vragen.
1. Wat zijn mijn mogelijkheden? 

2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?

 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

In mijn blog van 1 november lees je meer over de 3 goede vragen.

Wat moet je nog meer weten?

Zwangere vrouwen deden niet mee in het vaccinonderzoek. Christianne de Groot, gynaecoloog aan het Amsterdam UMC en bestuurslid van de NVOG zegt daarover:  "We zijn terughoudend met alle zwangere vrouwen nu te vaccineren. Niet omdat bewezen is dat deze groep meer risico loopt. En de theorie geeft ook geen aanleiding dat te vermoeden. Maar omdat zwangere vrouwen niet zijn meegenomen in de testgroepen van vaccinfabrikanten kunnen we de gevolgen voor moeder en kind niet zeker weten."

Dat er een uitzondering is gemaakt voor 3 groepen is omdat de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen, zegt De Groot. "Van de groep die al gezondheidsrisico's heeft, weten we dat ze sneller ernstig ziek worden en de andere groep heeft grotere kans op besmetting. Zeker omdat zwangeren bij een besmetting over het algemeen zieker worden dan niet-zwangeren wil je de kwetsbare groepen extra goed beschermen."

Als je een kinderwens hebt of borstvoeding geeft is het advies je wel te laten inenten.
Ga vooral  in gesprek met je zorgverlener en stel je vragen. Mocht je kinderwens hebben en je kunt deze uitstellen totdat je gevaccineerd bent, is dat denk ik een verstandige keuze. Ik wens jullie een gezonde zwangerschap en heb je nog meer vragen over je zwangerschap en wil je goed voorbereid zijn? Meld je dan aan voor de cursus ZWNGR.


Gezonde groet,
Linda Rentes