Skip to main navigation Skip to main content

Waar wil jij het liefst bevallen?

10 October 2018

Waar wil jij graag bevallen? Thuis, in een geboortecentrum of toch liever het ziekenhuis? Over de plaats van de bevalling is in Nederland altijd veel te doen. Vrouwen en mannen hebben lang niet altijd dezelfde voorkeur. Bovendien heeft niet iedere aanstaande ouder een vrije keuze. Ben je bijvoorbeeld bij de gynaecoloog onder controle, dan beval je in het ziekenhuis en valt er niets te kiezen. 

Wanneer je wel kan kiezen, dan kan het nog behoorlijk lastig zijn om voor jou de juiste keuze te maken. Verloskundigen en gynaecologen hebben hier zo hun eigen opvattingen over. Ook familie en vrienden kunnen hun ongezouten mening geven over de meest geschikte bevallocatie voor jou. 

Hoe maak je een goede keuze?

Om te beginnen is het goed om in je omgeving te kijken wat er mogelijk is. Je eigen huis bijvoorbeeld. Is jouw huis geschikt om thuis te bevallen? Is er een kans dat je met weeën of complicaties door een smal trappenhuis meerdere verdiepingen naar beneden moet?

Welk ziekenhuis of ziekenhuizen zijn er in de buurt? En zijn er ook geboortecentra dichtbij? Het is goed om met je verloskundige over de voorkeursplaats van jouw bevalling te praten. Vraag eens naar haar idee daarover. Een belangrijke inbreng is er ook van je partner. Wat zou jouw partner een prettige plek vinden en waarom. Tot slot, het allerbelangrijkst: Wat zijn jouw wensen? Waar voel jij je het meest vertrouwd?

Onderzoeken en cijfers

Er is heel veel onderzoek gedaan naar de verschillende plaatsen van de bevalling in Nederland. Uit alle onderzoeken blijkt dat thuis bevallen voor gezonde moeders en baby’s een veilige plek is. Vrouwen die thuis bevallen zijn, zijn ook het meest tevreden. Ook weten we dat bij vrouwen die thuis willen bevallen van hun eerste kind, de geboorte in veel gevallen alsnog in het ziekenhuis plaatsvindt. Dit gebeurt in ruim de helft van alle bevallingen. Dit zijn zelden spoedsituaties. Meestal gaan vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind alsnog naar het ziekenhuis, omdat de bevalling niet opschiet of omdat ze een ruggenprik of andere pijnstilling  willen hebben. Bij de geboorte van een tweede kind is de kans dat je ook daadwerkelijk thuis bevalt vele malen groter.

Nieuw onderzoek over bevallen in een geboortecentrum

Marieke Hermus onderzocht het effect van de bevallocatie op het verloop en de uitkomsten van de bevalling én hoe tevreden vrouwen hierop terugkeken. Maakte het uit of vrouwen gepland thuis wilden bevallen of een keuze hadden gemaakt voor een geboortecentrum? Wat bleek: vrouwen waren even tevreden en hadden vergelijkbare goede uitkomsten. Vrouwen die gepland thuis bevielen hadden de beste uitkomsten, de minste ingrepen en ervaarden tijdens de bevalling en het kraambed de meeste autonomie. In hetzelfde onderzoek kwam zij er achter dat je meer kans had om een normale bevalling in het geboortecentrum, als je langer thuis bleef tijdens de ontsluiting.  Zij vertelde: “Verplaatsen vroeg in de ontsluitingsfase verhoogt de kans dat de bevallende vrouw alsnog in het ziekenhuis terecht komt. Door de verplaatsing schiet je adrenaline omhoog en dat remt de weeën en de ontsluiting. Het is dus beter om te wachten met verplaatsen totdat de ontsluiting wat verder is gevorderd”.

Met de cursus ZWNGR.nl willen we bereiken dat jullie een goede keuze maken over veel zaken die je tegenkomt in de zwangerschap en rondom de bevalling. Eén van de onderwerpen die aan de orde komt is de keuze over de plaats van de bevalling. Je vindt er eerlijke voorlichting, ervaringsverhalen op video zodat jullie zelf de juiste keuze kunnen maken.

Hartelijke groet, Linda 

Bron: LUMC - Verplaats bevallende vrouw niet te snel naar geboortecentrum